portfolio lata: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 - Wolska II | 2010 | 2011 |

ostatnia modyfikacja opisu 2018.02.15

„Wolska II”

projekt 2009 r.
(analiza urbanistyczna, analiza chonnoci)
analiza urbanistyczna wraz z analiz chonnoci
rejonu ulicy Wolskiej w Warszawie

obszar analizy: 323 482m²
Przedstawiony projekt jest chroniony prawem autorskim i nie może być reprodukowany,
powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
projekt: Wolska II: 0 projekt: Wolska II: 1
architektura - projekt: Wolska II, zdjcie: 0
Pracownia Projektowa - architektura, wnętrza, urbanistyka
Wielobranżowe projekty zespołów mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej oraz budownictwa indywidualnego.
Wykonujemy analizy urbanistyczne, chłonności oraz inwestorskie.

ul. Mazowiecka 11/14 - 00-052 Warszawa